Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Bar na Foot of water column: 1 Bar = 33,456 229 215 318 Foot of water column [ftH2O]


Przelicz Bar na Foot of water column