Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Barrel oleju ekwiwalentnego na Megattona oleju ekwiwalentnego: 1 Barrel oleju ekwiwalentnego [boe] = 0,000 000 146 Megattona oleju ekwiwalentnego [Mtoe]


Przelicz Barrel oleju ekwiwalentnego na Megattona oleju ekwiwalentnego