Barrel oleju ekwiwalentnego -> Megattona oleju ekwiwalentnego

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Barrel oleju ekwiwalentnego na Megattona oleju ekwiwalentnego: 1 Barrel oleju ekwiwalentnego [boe] = 0,000 000 146 Megattona oleju ekwiwalentnego [Mtoe]Przelicz Barrel oleju ekwiwalentnego na Megattona oleju ekwiwalentnego:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Oleju ekwiwalentnego'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Barrel oleju ekwiwalentnego [boe]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Megattona oleju ekwiwalentnego [Mtoe]'.

Barrel oleju ekwiwalentnego -> Megattona oleju ekwiwalentnego