Barrel oleju ekwiwalentnego -> Tona TNT

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Barrel oleju ekwiwalentnego na Tona TNT: 1 Barrel oleju ekwiwalentnego [boe] = 1,460 977 055 449 3 Tona TNT [tTNT]Przelicz Barrel oleju ekwiwalentnego na Tona TNT:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Oleju ekwiwalentnego'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Barrel oleju ekwiwalentnego [boe]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Tona TNT [tTNT]'.

Barrel oleju ekwiwalentnego -> Tona TNT