Barrel oleju ekwiwalentnego -> Tona węgla ekwiwalentnego

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Barrel oleju ekwiwalentnego na Tona węgla ekwiwalentnego: 1 Barrel oleju ekwiwalentnego [boe] = 0,208 711 007 921 33 Tona węgla ekwiwalentnego [tce]Przelicz Barrel oleju ekwiwalentnego na Tona węgla ekwiwalentnego:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Oleju ekwiwalentnego'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Barrel oleju ekwiwalentnego [boe]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Tona węgla ekwiwalentnego [tce]'.