Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Barrel oleju ekwiwalentnego na m³ Benzyna: 1 Barrel oleju ekwiwalentnego [boe] = 0,169 767 441 860 47 m³ Benzyna


Przelicz Barrel oleju ekwiwalentnego na m³ Benzyna