Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np C/kg na Kiloroentgen: 1 C/kg = 3,875 968 992 248 1 Kiloroentgen [kR]


Przelicz C/kg na Kiloroentgen