Cable length - Kabel -> Nautical mile - Mila morska

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Cable length - Kabel na Nautical mile - Mila morska: 1 Cable length - Kabel = 0,1 Nautical mile - Mila morskaPrzelicz Cable length - Kabel na Nautical mile - Mila morska:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Długości'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Cable length - Kabel'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Nautical mile - Mila morska'.