Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Carat na Pennyweight: 1 Carat [ct] = 0,131 944 444 444 23 Pennyweight [dwt]


Przelicz Carat na Pennyweight