Centymetr słupa rtęci -> Atmosfera techniczna

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Centymetr słupa rtęci na Atmosfera techniczna: 1 Centymetr słupa rtęci [cmHg] = 0,013 595 101 283 313 Atmosfera techniczna [at]Przelicz Centymetr słupa rtęci na Atmosfera techniczna:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ciśnienia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Centymetr słupa rtęci [cmHg]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Atmosfera techniczna [at]'.