Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Centymetr słupa rtęci na Atmosfera techniczna: 1 Centymetr słupa rtęci [cmHg] = 0,013 595 101 283 313 Atmosfera techniczna [at]


Przelicz Centymetr słupa rtęci na Atmosfera techniczna