Centymetr słupa rtęci -> Foot of water column

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Centymetr słupa rtęci na Foot of water column: 1 Centymetr słupa rtęci [cmHg] = 0,446 046 477 393 63 Foot of water column [ftH2O]Przelicz Centymetr słupa rtęci na Foot of water column:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ciśnienia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Centymetr słupa rtęci [cmHg]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Foot of water column [ftH2O]'.

Centymetr słupa rtęci -> Foot of water column