Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Centymetr słupa wody na Kilopound per square inch: 1 Centymetr słupa wody [cmH2O] = 0,000 014 222 952 309 994 Kilopound per square inch [ksi]


Przelicz Centymetr słupa wody na Kilopound per square inch