Centymetr sześcienny -> Gallon liquid US

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Centymetr sześcienny na Gallon liquid US: 1 Centymetr sześcienny [cm³] = 0,000 264 172 052 358 15 Gallon liquid USPrzelicz Centymetr sześcienny na Gallon liquid US:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Objętości'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Centymetr sześcienny [cm³]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Gallon liquid US'.