Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:

Liczby w notacji naukowej

odpowiada:


3,785 411 784 ×1024 Nanometr sześcienny [nm³]
3,785 411 784 ×1015 Mikrometr sześcienny [µm³]
3 785 411,784 Milimetr sześcienny [mm³]
3 785,411 784 Centymetr sześcienny [cm³]
3,785 411 784 Decymetr sześcienny [dm³]
0,003 785 411 8 Metr sześcienny [m³]
3,785 411 784 ×10-12 Kilometr sześcienny [km³]
3 785 411 784 000 Pikolitr [pl]
3 785 411 784 Nanolitr [nl]
3 785 411,784 Mikrolitr [µl]
3 785,411 784 Mililitr [ml]
378,541 178 4 Centylitr [cl]
37,854 117 84 Decylitr [dl]
3,785 411 784 Litr [l]
0,037 854 117 8 Hektolitr [hl]
63 949,377 379 507 Minim imperial [min]
61 440 Minim US
133,227 869 540 6 Ounce fluid imperial [floz]
128 Ounce fluid US
26,645 573 908 1 Gill imperial [gi]
32 Gill US
6,661 393 063 8 Pint liquid imperial [pt]
8 Pint liquid US
6,874 936 059 Pint dry US
3,330 696 531 9 Quart liquid imperial [qt]
4 Quart liquid US
3,437 468 029 5 Quart dry US
0,832 674 184 6 Gallon imperial [gal]
1 Gallon liquid US
0,859 367 007 4 Gallon dry US
0,416 337 092 3 Peck imperial [pk]
0,429 683 503 7 Peck dry US
0,104 084 273 1 Bushel imperial [bsh]
0,107 420 875 9 Bushel dry US
0,023 129 838 5 Barrel imperial
0,032 737 790 8 Barrel dry US
0,031 746 031 7 Barrel liquid US
0,023 809 523 8 Baryłka (naftowej)
231 Cubic inch [in³]
0,133 680 555 6 Cubic foot [ft³]
0,004 951 131 7 Cubic yard [yd³]
9,081 685 834 566 2×10-13 Cubic mile [mi³]
0,000 618 891 5 Cubic fathom [fm³]
3,682 659 932 659 9×10-5 Acre-inch [ac in]
3,068 883 277 216 6×10-6 Acre-foot [ac ft]

Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.
Przelicznik jednostek miary za pomocą którego można przeliczyć np. Gallon liquid US


Gallon liquid US