Centymetrów sześciennych na minutę -> Cubic foot per minute

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Centymetrów sześciennych na minutę na Cubic foot per minute: 1 Centymetrów sześciennych na minutę [cm³/min] = 0,000 035 314 666 721 489 Cubic foot per minute [cfm]Przelicz Centymetrów sześciennych na minutę na Cubic foot per minute:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływem wolumetrycznym'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Centymetrów sześciennych na minutę [cm³/min]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Cubic foot per minute [cfm]'.