Centymetrów sześciennych na minutę -> Metrów sześciennych na sekundę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Centymetrów sześciennych na minutę na Metrów sześciennych na sekundę: 1 Centymetrów sześciennych na minutę [cm³/min] = 0,000 000 016 666 666 666 667 Metrów sześciennych na sekundę [m³/s]Przelicz Centymetrów sześciennych na minutę na Metrów sześciennych na sekundę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływem wolumetrycznym'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Centymetrów sześciennych na minutę [cm³/min]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Metrów sześciennych na sekundę [m³/s]'.

Centymetrów sześciennych na minutę -> Metrów sześciennych na sekundę