Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Cubic inch na Gill US: 1 Cubic inch [in³] = 0,138 528 138 528 14 Gill US


Przelicz Cubic inch na Gill US