Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Cubit (british) - Brytyjski cubit na Decymetr: 1 Cubit (british) - Brytyjski cubit = 11,43 Decymetr [dm]


Przelicz Cubit (british) - Brytyjski cubit na Decymetr