Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Cubit (british) - Brytyjski cubit na Perche: 1 Cubit (british) - Brytyjski cubit = 0,227 272 727 272 73 Perche


Przelicz Cubit (british) - Brytyjski cubit na Perche