Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Decymetr słupa wody na Foot of water column: 1 Decymetr słupa wody [dmH2O] = 0,328 084 497 052 51 Foot of water column [ftH2O]


Przelicz Decymetr słupa wody na Foot of water column