Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Decymetr słupa wody na Kilopound per square inch: 1 Decymetr słupa wody [dmH2O] = 0,000 142 229 523 099 94 Kilopound per square inch [ksi]


Przelicz Decymetr słupa wody na Kilopound per square inch