Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Decymetr sześcienny na Acre-foot: 1 Decymetr sześcienny [dm³] = 0,000 000 810 713 193 789 91 Acre-foot [ac ft]


Przelicz Decymetr sześcienny na Acre-foot