Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Decymetr sześcienny na Gallon dry US: 1 Decymetr sześcienny [dm³] = 0,227 020 746 067 21 Gallon dry US


Przelicz Decymetr sześcienny na Gallon dry US