Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Dyne-centimeter na Foot-ounces-force: 1 Dyne-centimeter [dyncm] = 0,000 001 180 358 829 084 Foot-ounces-force [ftoz]


Przelicz Dyne-centimeter na Foot-ounces-force