Dyne-meter -> Foot-pounds-force

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Dyne-meter na Foot-pounds-force: 1 Dyne-meter [dynm] = 0,000 007 375 621 492 772 7 Foot-pounds-force [ftlb]Przelicz Dyne-meter na Foot-pounds-force:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Moment siły'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Dyne-meter [dynm]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Foot-pounds-force [ftlb]'.