Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Eksadżul na Petadżul: 1 Eksadżul [EJ] = 1 000 Petadżul [PJ]


Przelicz Eksadżul na Petadżul