Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Elektronowolt na Dżul: 1 Elektronowolt [eV] = 0,000 000 000 000 000 000 160 217 733 Dżul [J]


Przelicz Elektronowolt na Dżul