Elektronowolt -> Foot-pound force

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Elektronowolt na Foot-pound force: 1 Elektronowolt [eV] = 0,000 000 000 000 000 000 118 170 535 503 81 Foot-pound force [ftlbf]Przelicz Elektronowolt na Foot-pound force:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Energii'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Elektronowolt [eV]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Foot-pound force [ftlbf]'.