Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Elektronowolt na Gigadżul: 1 Elektronowolt [eV] = 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 160 217 733 Gigadżul [GJ]Przelicz Elektronowolt na Gigadżul:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Energii'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Elektronowolt [eV]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Gigadżul [GJ]'.

Przelicz Elektronowolt na Gigadżul