Elektronowolt -> Inch-pound force

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Elektronowolt na Inch-pound force: 1 Elektronowolt [eV] = 0,000 000 000 000 000 001 418 046 426 045 7 Inch-pound force [inlbf]Przelicz Elektronowolt na Inch-pound force:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Energii'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Elektronowolt [eV]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Inch-pound force [inlbf]'.