Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Erg na Gigawatogodzina: 1 Erg = 0,000 000 000 000 000 000 027 777 777 777 778 Gigawatogodzina [GWh]


Przelicz Erg na Gigawatogodzina