Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Faraday na Kilokulomb: 1 Faraday [Fd] = 96,485 338 3 Kilokulomb [kC]


Przelicz Faraday na Kilokulomb