Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Faraday na Megakulomb: 1 Faraday [Fd] = 0,096 485 338 3 Megakulomb [MC]


Przelicz Faraday na Megakulomb