Faraday -> Megakulomb

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Faraday na Megakulomb: 1 Faraday [Fd] = 0,096 485 338 3 Megakulomb [MC]Przelicz Faraday na Megakulomb:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ładunek elektryczny'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Faraday [Fd]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Megakulomb [MC]'.

Faraday -> Megakulomb