Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:

Liczby w notacji naukowej

odpowiada:


1,0×1018 Pikokulomb [pC]
1,0×1015 Nanokulomb [nC]
1 000 000 000 000 Mikrokulomb [µC]
1 000 000 000 Milikulomb [mC]
1 000 000 Kulomb [C]
1 000 Kilokulomb [kC]
1 Megakulomb [MC]
1 000 000 Amperosekunda [As]
277 777,777 777 78 Miliamperogodzina [mAh]
277,777 777 777 8 Amperogodzina [Ah]
6,241 509 343 260 2×1024 Ładunek elektryczny elementarny [e]
100 000 Abcoulomb [abC]
2,997 924 536 843 1×1015 Statcoulomb [statC]
2,997 924 536 843 1×1015 Electrostatic unit of charge
2,997 924 536 843 1×1015 Franklin [Fr]
10,364 268 992 8 Faraday [Fd]

Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.