Foot - Stopa -> Cubit (british) - Brytyjski cubit

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Foot - Stopa na Cubit (british) - Brytyjski cubit: 1 Foot - Stopa [ft] = 0,266 666 666 666 67 Cubit (british) - Brytyjski cubitPrzelicz Foot - Stopa na Cubit (british) - Brytyjski cubit:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Długości'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Foot - Stopa [ft]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Cubit (british) - Brytyjski cubit'.