Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Foot - Stopa na Decymetr: 1 Foot - Stopa [ft] = 3,048 Decymetr [dm]


Przelicz Foot - Stopa na Decymetr