Foot - Stopa -> Mile (US)

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Foot - Stopa na Mile (US): 1 Foot - Stopa [ft] = 0,000 189 393 560 570 1 Mile (US)Przelicz Foot - Stopa na Mile (US):

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Długości'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Foot - Stopa [ft]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Mile (US)'.

Foot - Stopa -> Mile (US)