Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Foot of water column na Mikrometr słupa rtęci: 1 Foot of water column [ftH2O] = 22 419,188 373 447 Mikrometr słupa rtęci [µmHg]


Przelicz Foot of water column na Mikrometr słupa rtęci