Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Foot-ounces-force na Kilogram-force-meter: 1 Foot-ounces-force [ftoz] = 0,008 639 035 756 349 Kilogram-force-meter [kgfm]


Przelicz Foot-ounces-force na Kilogram-force-meter