Foot-poundal -> Kilokaloriach

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Foot-poundal na Kilokaloriach: 1 Foot-poundal [ftpdl] = 0,000 010 064 992 379 336 Kilokaloriach [kcal]Przelicz Foot-poundal na Kilokaloriach:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Energii'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Foot-poundal [ftpdl]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kilokaloriach [kcal]'.

Foot-poundal -> Kilokaloriach