Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gallon imperial na Decymetr sześcienny: 1 Gallon imperial [gal] = 4,546 09 Decymetr sześcienny [dm³]


Przelicz Gallon imperial na Decymetr sześcienny