Gallon liquid US -> Baryłka (naftowej)

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gallon liquid US na Baryłka (naftowej): 1 Gallon liquid US = 0,023 809 523 809 524 Baryłka (naftowej)Przelicz Gallon liquid US na Baryłka (naftowej):

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Objętości'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Gallon liquid US'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Baryłka (naftowej)'.

Gallon liquid US -> Baryłka (naftowej)