Gallon liquid US -> Gallon dry US

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gallon liquid US na Gallon dry US: 1 Gallon liquid US = 0,859 367 007 375 3 Gallon dry USPrzelicz Gallon liquid US na Gallon dry US:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Objętości'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Gallon liquid US'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Gallon dry US'.

Gallon liquid US -> Gallon dry US