Gallons per 10000 miles (Imperial) -> Gallons per mile (US)

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gallons per 10000 miles (Imperial) na Gallons per mile (US): 1 Gallons per 10000 miles (Imperial) = 0,000 120 110 544 217 69 Gallons per mile (US) [GPM]Przelicz Gallons per 10000 miles (Imperial) na Gallons per mile (US):

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Zużycie paliwa'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Gallons per 10000 miles (Imperial)'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Gallons per mile (US) [GPM]'.