Gigadżul   ->   Gigawatogodzina

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gigadżul na Gigawatogodzina: 1 Gigadżul [GJ] = 0,000 277 777 777 777 78 Gigawatogodzina [GWh]Przelicz Gigadżul na Gigawatogodzina:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Energii'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Gigadżul [GJ]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Gigawatogodzina [GWh]'.

Przelicz Gigadżul na Gigawatogodzina (Energii)