Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gigahenr na Wb/A: 1 Gigahenr [GH] = 1 000 000 000 Wb/A


Przelicz Gigahenr na Wb/A