Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gigaom na Pikoom: 1 Gigaom [GΩ] = 1 000 000 000 000 000 000 000 Pikoom [pΩ]


Przelicz Gigaom na Pikoom