Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gigattona oleju ekwiwalentnego na Tona Diesla: 1 Gigattona oleju ekwiwalentnego [Gtoe] = 990 099 009,900 99 Tona DieslaPrzelicz Gigattona oleju ekwiwalentnego na Tona Diesla:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Oleju ekwiwalentnego'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Gigattona oleju ekwiwalentnego [Gtoe]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Tona Diesla'.

Przelicz Gigattona oleju ekwiwalentnego na Tona Diesla