Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gigawatogodzina na Dżul: 1 Gigawatogodzina [GWh] = 3 600 000 000 000 Dżul [J]


Przelicz Gigawatogodzina na Dżul