Gigawatogodzina -> Milidżul

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gigawatogodzina na Milidżul: 1 Gigawatogodzina [GWh] = 3 600 000 000 000 000 Milidżul [mJ]Przelicz Gigawatogodzina na Milidżul:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Energii'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Gigawatogodzina [GWh]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Milidżul [mJ]'.

Gigawatogodzina -> Milidżul