Gigawatogodzina -> Million BTU

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej




Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gigawatogodzina na Million BTU: 1 Gigawatogodzina [GWh] = 3 412,141 633 127 9 Million BTU [MMBtu]



Przelicz Gigawatogodzina na Million BTU:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Energii'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Gigawatogodzina [GWh]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Million BTU [MMBtu]'.